รถห้องปฎิบัติการชีวนิรภัยเคลื่อนที่ (Mobile Laboratory)

Mobile Laboratory (รถห้องปฎิบัติการชีวนิรภัยเคลื่อนที่)

รถห้องปฎิบัติการตรวจวินิจฉัยเคลื่อนที่ (Mobile Laboratory) นี้ถูกดัดแปลงจากรถบรรทุก 4 ล้อ ระบบเกียร์ควบคุมการเดินรถแบบธรรมดา 5 เกียร์เดินหน้า

รถตรวจโควิด, รถพระราชทาน

BIOSAFETY MOBILE UNIT

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ออกสนับสนุนการใช้งานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

ตู้ตรวจโควิด, ตู้เก็บตัวอย่าง, ตู้เก็บตัวอย่างชีวนิรภัย, รถชีวนิรภัย, รถตรวจโควิด, รถพระราชทาน, biosafety mobile unit

[…]
Call Now Button