รถห้องปฎิบัติการชีวนิรภัยเคลื่อนที่ (Mobile Laboratory)

Mobile Laboratory (รถห้องปฎิบัติการชีวนิรภัยเคลื่อนที่)

รถห้องปฎิบัติการตรวจวินิจฉัยเคลื่อนที่ (Mobile Laboratory) นี้ถูกดัดแปลงจากรถบรรทุก 4 ล้อ ระบบเกียร์ควบคุมการเดินรถแบบธรรมดา 5 เกียร์เดินหน้า

Call Now Button