รถตรวจโควิด, รถพระราชทาน

BIOSAFETY MOBILE UNIT

บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ออกสนับสนุนการใช้งานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

ตู้ตรวจโควิด, ตู้เก็บตัวอย่าง, ตู้เก็บตัวอย่างชีวนิรภัย, รถชีวนิรภัย, รถตรวจโควิด, รถพระราชทาน, biosafety mobile unit

[…]
Call Now Button